InterCamp logo

O nama

Privredno društvo InterCamp d.o.o. je osnovano 2002. godine kao porodična firma. Specijalizovano je za distribuciju prehrambenih proizvoda na tržištu BiH, renomiranih partnera proizvođača. Najveći broj partnera dolazi iz EU, a saradnja se temelji na njegovanju dugoročnih poslovnih odnosa i ekskluzivnosti. Od prvog dana njegujemo saradnju i sa domaćim proizvođačima u segmentima snabdjevanja sa repromaterijalom i definisanju proizvodnog asortimana koji preuzimamo i plasiramo kroz vlastitu prodaju.

Naši partneri na strani prodaje su trgovci, od specijalizirane trgovine i maloprodaje, do veleprodaje i ugostitelja. Poslovne aktivnosti vodimo iz poslovnog objekta koji raspolaže savremenom infrastrukturom za čuvanje robe u različitim temperaturnim uslovima, a robu, najvećim dijelom, dostavljamo vlastitim dostavnim vozilima, po potrebi u saradnji sa specijaliziranim prijevoznicima.

Misija

Misija

Naša misija je u zadovoljstvu krajnjih potrošača, do kojih pronalazimo put kroz ponudu kvalitetnih proizvoda sa konkuretnom cijenom i do kojih dolazimo efikasnom distribucijom u saradnji sa našim partnerima kupcima. Tako nešto se ostvaruje sa osloncem na educirane i motivirane saradnike - uposlenike uz primjenu savremenih metoda rada i uvažavanje najviših standarda u poslovanju sa hranom.

Vizija

Vizija

Ono što u konačnici vidimo kao vodilju našeg poslovanja je potpuni sklad u saradnji kako sa partnerima kupcima, tako i sa partnerima dobavljačima, koji nosi prepoznatljivost u zadovoljstvu svih aktera do krajnjeg potrošača, na prvom mjestu kvalitetom i proizvoda i servisa. Želimo da smo prepoznati kao drugačiji i bolji, bez obzira na obim.