Kontakt

Adresa

InterCamp d.o.o.
Rajlovačka cesta bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 808 201
Tel: +387 33 808 227
Fax: +387 33 808 208

intercamp@bih.net.ba

Naša lokacija